Vrolijk zingen wij ons lied


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
W. de Vreugd
partituur  midi
voor c en bes instrument  
voor bes instrument  
opmerking: Dezelfde melodie als Ding dong! Merrily on high

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)