Vrolijk zingen wij ons lied


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
W. de Vreugd
partituur  midi
voor c en bes instrument  
voor bes instrument  
opmerking: Dezelfde melodie als Ding dong! Merrily on high

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek