Vrolijk zingen wij ons lied


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
W. de Vreugd
partituur  midi
voor c en bes instrument  
voor bes instrument  
opmerking: Dezelfde melodie als Ding dong! Merrily on high

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)