Neem mijn leven, laat het, Heer


categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773