Alle mensen moeten sterven


categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773