Psalm 138


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)