Psalm 17


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773