Eens als de bazuinen klinken


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem, Instrumentale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking: Couplet 6

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek