Ik zeg het allen, dat Hij leeft


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  
voor bes instrument  midi
opmerking: Canon

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773