Ik zeg het allen, dat Hij leeft


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  
voor bes instrument  midi
opmerking: Canon

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773