O grote God die liefde zijt


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking: Koraalbewerking

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444