De Heer is mijn Herder


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble, 5 instrumenten
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: Melodie en zetting is van J.G. Bastiaans, tegenstem is van R. Sikkema
categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking: Inleiding, bewerking, tussenspel en koraal.

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773