Looft nu, mijn ziel, de Here


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble, 5 instrumenten
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: Zetting is van Michael Praetorius, tegenstem van Roel Sikkema
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)