Heerlijk is Uw Naam


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
L.C. Verschoor
partituur  midi
alleen de blaasinstrumenten  
opmerking: Geschreven voor trompet Bb – alt saxofoon Eb – euphonium Bb – trombone C – piano en drum. Maar het is ook goed te gebruiken voor koper en orgel.

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek