Dit is de dag, die God ons schenkt


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
opmerking: Voor orgel en piano

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773