Dit is de dag, die God ons schenkt


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
opmerking: Voor orgel en piano

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek