Dit is de dag, die God ons schenkt


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
opmerking: Voor orgel en piano

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)