Dit is de dag, die God ons schenkt


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
opmerking: Voor orgel en piano

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)