Ik ga slapen, ik ben moe


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773