De zeven kruiswoorden


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
F.J. Roos
partituur  midi
opmerking: Bovenstem voor dwarsfluit

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773