Psalm 146


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
besversie  
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)