Psalm 27


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
besversie  
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)