God heeft het kleed van ieders leven


categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444