Zoek eerst het koninkrijk van God


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
L.C. Verschoor
partituur  midi
Instrumenten zonder klavier  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek