Zoek eerst het koninkrijk van God


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
L.C. Verschoor
partituur  midi
Instrumenten zonder klavier  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)