Psalm 150


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
besversie  
partituur  midi
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking: Deze instrumentale tegenstem is eenvoudiger dan de andere.

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek