Psalm 150


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
besversie  
partituur  midi
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking: Deze instrumentale tegenstem is eenvoudiger dan de andere.

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773