Psalm 98


categorie:
arrangeur:
Begeleiding
G. Olsder
Partituur  midi
opmerking: Dit is een begeleidingspartituur voor speciaal het 4e couplet van psalm 98. Er is een modulatie in het couplet verwerkt bij: 'De zeeën klappen in hun handen'. De ervaring hiermee is dat de gemeente even aarzelt onder het motto 'wat gebeurt hier?' om vervolgens nog uitbundiger te vervolgen.
categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Koormuziek
R. Sikkema
partituur  midi
opmerking: Vaak wordt met de kerst Psalm 98 gezongen. Dit is een antifoon voor deze psalm, met de woorden van het ‘Ere zij God’. De vertaling van de NBV is hierbij gebruikt. De antifoon is driestemmig. Hij wordt twee keer gezongen: een keer eenstemmig door de vrouwen en dan driestemmig, waarbij ook de mannen meedoen.

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)