Jezus, ik houd van U


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
M. den Harder
Tegenstem voor C, Bb en E instrumenten  midi
Alleen begeleiding  midi
voor Es instrument  
voor Bes instrument  
voor C instrument  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773