Jezus, ik houd van U


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
M. den Harder
Tegenstem voor C, Bb en E instrumenten  midi
Alleen begeleiding  midi
voor Es instrument  
voor Bes instrument  
voor C instrument  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773