Jezus, ik houd van U


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
M. den Harder
Tegenstem voor C, Bb en E instrumenten  midi
Alleen begeleiding  midi
voor Es instrument  
voor Bes instrument  
voor C instrument  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444