Jezus, ga ons voor


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: Zetting voor het derde couplet
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
besversie  
opmerking: Voor twee instrumenten + begeleiding

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773