Jezus, ga ons voor


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: Zetting voor het derde couplet
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
besversie  
opmerking: Voor twee instrumenten + begeleiding

© juichtaarde.nl

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard' zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal
tekst & muziek: Henk J. Hazeleger (Opwekkingsbundel 435)