Stilte over alle landen


categorie:
arrangeur:
3 instrumenten + begeleiding
L.C. Verschoor
Partituur voor orgel, fluit en klarinet  midi
Voor fluit en klarinet  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773