Psalm 13


categorie:
arrangeur:
2 instrumenten + begeleiding
L.C. Verschoor
Orgel en 2 C-instrumenten  midi
Voor 2 C-instrumenten  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)