Psalm 13


categorie:
arrangeur:
2 instrumenten + begeleiding
L.C. Verschoor
Orgel en 2 C-instrumenten  midi
Voor 2 C-instrumenten  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444