Psalm 13


categorie:
arrangeur:
2 instrumenten + begeleiding
L.C. Verschoor
Orgel en 2 C-instrumenten  midi
Voor 2 C-instrumenten  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek