Jezus leeft in eeuwigheid


categorie:
arrangeur:
2 instrumenten + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
Voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773