O zalig licht, Drievuldigheid


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
besversie  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek