Ere zij aan God de Vader


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking: Refrein
categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking: Voor gemengd koor met samenzang.

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773