Ere zij aan God de Vader


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking: Refrein
categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking: Voor gemengd koor met samenzang.

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444