Ere zij aan God de Vader


categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking: Refrein
categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking: Voor gemengd koor met samenzang.

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)