Laat de kind'ren tot mij komen


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor trompet  
opmerking: Trompetpartij bij de harmonisatie van Wim ter Burg uit alles wordt nieuw.
categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking: Voor piano

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)