Laat de kind'ren tot mij komen


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor trompet  
opmerking: Trompetpartij bij de harmonisatie van Wim ter Burg uit alles wordt nieuw.
categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking: Voor piano

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)