Daar juicht een toon


categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek