Vrede zij u


categorie:
arrangeur:
3 instrumenten + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor de drie fluiten  
opmerking: Orgel en drie fluiten

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773