Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773