Zegen ons Algoede


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding, Instrumentale tegenstem
H.H.
partituur  midi
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble, 5 instrumenten
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: zetting door C. de Wolf
categorie:
arrangeur:
Vocale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking: zetting door C. de Wolf

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773