Om een koningskind te zijn


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor besinstrument  
voor c instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773