't Is middernacht en in de hof


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor besinstrument  
voor c instrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking: Een Paassuite voor orgel en fluit of klarinet. Het is in het klein de lijdensgeschiedenis met de opstanding. Het begint met Jezus in de hof van Gethsemane ('t Is middernacht, en in de hof), dan de kruisiging (Were you there when they crucified my Lord?) en tot slot de opstanding uit de dood (Christus onze Heer verrees).

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)