Wij knielen voor uw zetel neer


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
besversie  
partituur  midi
opmerking: Alternatieve zetting: het instrument speelt de melodie, het orgel speelt er variaties omheen.

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773