Gij hebt uw woord gegeven


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Elsinga / R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773