Mijn Verlosser hangt aan 't kruis


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes-instrument  
opmerking: Variaties over Liedboek gezang 189.
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773