In het vroege morgenlicht


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble, 5 instrumenten
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem, Vocale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)