De Heer zegene u


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)