De Heer zegene u


categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444