Samen in de naam van Jezus


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
fluit of viool  
opmerking: Orgel met fluit of viool
categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
besversie  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Begeleiding
W. de Vreugd
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773