Heer, wees mijn Gids


categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking: Voor gemengd koor, met 2 modulaties.
categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
partituur  midi
fluit of viool  
opmerking: Orgel met fluit of viool

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773