Bladmuziek per categorie

1 instrument + begeleiding
2 instrumenten + begeleiding
3 instrumenten (trio)
3 instrumenten + begeleiding
4 instrumenten (kwartet)
5 instrumenten
Band instrumentaal
Band vocaal
Begeleiding
Blazers ensemble
Instrumentale tegenstem
Koormuziek
Vocale tegenstem

Aan U behoort, o Heer der heren
Alle volken, looft de Here
D' Almachtige is mijn Herder en Geleide
De dag van onze Vorst brak aan
De ware kerk des Heren
Eens als de bazuinen klinken
Eens komt de grote zomer
Ere zij aan God de Vader
Ere zij God
God in de hoog' alleen zij eer
Hoe zal ik U ontvangen
Ik wil mij gaan vertroosten
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Ik zeg het allen, dat Hij leeft
In het vroege morgenlicht
Jezus zal heersen waar de zon
'k Heb geloofd, en daarom zing ik
Komt tot ons, de wereld wacht
Lofzang van Maria
Loof de Koning, heel mijn wezen
Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Morgenglans der eeuwigheid
Nu daagt het in het oosten
O grote God die liefde zijt
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
O kom, o kom, Immanuel
O kostbaar kruis, o wonder Gods
O onze Vader, trouwe Heer
Psalm 100
Psalm 101
Psalm 102
Psalm 105
Psalm 107
Psalm 108
Psalm 110
Psalm 114
Psalm 116
Psalm 119
Psalm 12
Psalm 121
Psalm 122
Psalm 128
Psalm 130
Psalm 134
Psalm 136
Psalm 138
Psalm 141
Psalm 143
Psalm 146
Psalm 148
Psalm 149
Psalm 150
Psalm 17
Psalm 18
Psalm 19
Psalm 21
Psalm 22
Psalm 24
Psalm 25
Psalm 27
Psalm 31
Psalm 40
Psalm 42
Psalm 43
Psalm 44
Psalm 6
Psalm 65
Psalm 66
Psalm 73
Psalm 77
Psalm 78
Psalm 8
Psalm 80
Psalm 84
Psalm 85
Psalm 89
Psalm 9
Psalm 92
Psalm 93
Psalm 96
Psalm 97
Psalm 99
Soms groet een licht van vreugde
Uit Oer is hij getogen
Wat de toekomst brengen moge
Wat zijn de goede vruchten
Wie zich hovaardig heffen
Wij moeten Gode zingen
Wordt krachtig in de Heer
Zegen ons Algoede
Zingt nu de Heer, stemt allen in
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

© juichtaarde.nl

Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.
Tekst & muziek: Peter van Essen (Opwekkingsbundel 604)