Bladmuziek per categorie

1 instrument + begeleiding
2 instrumenten + begeleiding
3 instrumenten (trio)
3 instrumenten + begeleiding
4 instrumenten (kwartet)
5 instrumenten
Band instrumentaal
Band vocaal
Begeleiding
Blazers ensemble
Instrumentale tegenstem
Koormuziek
Vocale tegenstem

A Christmas Suite
Aan U behoort, o Heer der heren
Als je bidt zal Hij je geven
Daar is uit 's werelds duist're wolken
Dank U, trouwe Vader
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Dankt, dankt nu allen God
De dag van onze Vorst brak aan
De Heer is mijn Herder
De zon daalt in de zee
Een ster ging op uit Israel
Eens waren herders
Er is een kindeke geboren op aard
Ere zij God
Go tell it on the mountains
God in de hoog' alleen zij eer
God rest you merry, gentlemen
Groot is uw trouw, o Heer
He's always there
Heer, het licht van uw liefde schittert
Heer, U bent mijn leven
Heerlijk is Uw Naam
Heilig, heilig, heilig
Hoor, de eng'len zingen d'eer
In het vroege morgenlicht
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd
'k Wil U, o God, mijn dank betalen
Komt allen tezamen
Komt, verwondert u hier, mensen
Laat komen, Heer, uw rijk
Looft nu, mijn ziel, de Here
Midden in de winternacht
Mijn Jezus, ik houd van U
Nu daagt het in het oosten
Nu zijt wellekome
O God, die droeg ons voorgeslacht
O kom, o kom, Immanuel
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Psalm 100
Psalm 21
Psalm 5
Stille nacht
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Wees stil voor het aangezicht van God
Welk een vriend is onze Jezus
Wij trekken in een lange stoet
Wordt krachtig in de Heer
Zegen ons Algoede
Zoek eerst het koninkrijk van God

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)