Bladmuziek per categorie

1 instrument + begeleiding
2 instrumenten + begeleiding
3 instrumenten (trio)
3 instrumenten + begeleiding
4 instrumenten (kwartet)
5 instrumenten
Band instrumentaal
Band vocaal
Begeleiding
Blazers ensemble
Instrumentale tegenstem
Koormuziek
Vocale tegenstem

Als een hert dat verlangt naar water
Als je bidt zal Hij je geven
Ben je groot of ben je klein
Christus, onze Heer, verrees
De zeven kruiswoorden
Dit is de dag, die God ons schenkt
Ere zij God
Ga nu heen in vrede
Heer Jezus, o Gij dageraad
Heer, ik kom tot U
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
Heer, U bent mijn leven
Heer, wees mijn Gids
Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt
Ik ga slapen, ik ben moe
Ja, de Trooster is gekomen
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd
Jezus, ga ons voor
Jij bent van God, mijn kind
'k Heb geloofd, en daarom zing ik
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen
Laat komen, Heer, uw rijk
Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots
Midden in de winternacht
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
O zalig licht, Drievuldigheid
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
Psalm 107
Psalm 108
Psalm 119
Psalm 124
Psalm 134
Psalm 34
Psalm 56
Psalm 8
Roept uit aan alle stranden
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Stil maar, wacht maar
't Is middernacht en in de hof
Vader, ik aanbid U
Vrede van God
Waartoe geploegd, als 't zaad
Wat de toekomst brengen moge
Wat zijn de goede vruchten
Were You There When They Crucified My Lord
Wie maar de goede God laat zorgen
Wij knielen voor uw zetel neer
Wij kunnen U niet volgen Heer
Wij loven U, o God, in diepe dankbaarheid
Woon in ons midden, Heilige Geest
Zegen ons Algoede
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Zonne en maan

© juichtaarde.nl

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard' zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal
tekst & muziek: Henk J. Hazeleger (Opwekkingsbundel 435)