Bladmuziek alfabetisch

A Christmas Suite
Aan U behoort, o Heer der heren
Alle mensen moeten sterven
Alle volken, looft de Here
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
Als een hert dat verlangt naar water
Als ik geloof en jij gelooft
Als je bidt zal Hij je geven
Barmhartig Vader op uw troon
Ben je groot of ben je klein
Blaas de bazuin en sla de trom
Christmas cantata
Christus, onze Heer, verrees
D' Almachtige is mijn Herder en Geleide
Daar is uit 's werelds duist're wolken
Daar juicht een toon
Dank U, trouwe Vader
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Dankt, dankt nu allen God
Dat eens de Heer zal komen
De dag van onze Vorst brak aan
De Heer is mijn Herder
De Heer zegene u
De nacht is haast ten einde
De ware kerk des Heren
De zeven kruiswoorden
De zon daalt in de zee
Dit is de dag, die God ons schenkt
Een lied in de nacht
Een luister straalt
Een ster ging op uit Israel
Eens als de bazuinen klinken
Eens komt de grote zomer
Eens waren herders
Eens zal er vrede zijn
Er is een kindeke geboren op aard
Ere zij aan God de Vader
Ere zij God
Father, we love you
Ga nu heen in vrede
Geest van hierboven
Gij hebt uw woord gegeven
Go tell it on the mountains
God heeft het kleed van ieders leven
God in de hoog' alleen zij eer
God rest you merry, gentlemen
Groot is uw trouw, o Heer
He's always there
Heer Jezus, o Gij dageraad
Heer van uw kerk
Heer! Ik hoor van rijke zegen
Heer, het licht van uw liefde schittert
Heer, ik kom tot U
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
Heer, U bent mijn leven
Heer, uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, wees mijn Gids
Heerlijk is Uw Naam
Heilig, heilig, heilig
Hij leeft voor eeuwig, amen
Hoe zal ik U ontvangen
Hoor, de eng'len zingen d'eer
Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt
Hosanna, hosanna, de koning komt
Ik ga slapen, ik ben moe
Ik wil mij gaan vertroosten
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Ik zeg het allen, dat Hij leeft
Ik zing een nieuw lied
In het vroege morgenlicht
Ja, de Trooster is gekomen
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus zal heersen waar de zon
Jezus, ga ons voor
Jezus, ik houd van U
Jij bent van God, mijn kind
Jona uit de grote vis
Jouw leven staat aan het begin
Joy to the world
Jubel het uit
'k Heb geloofd, en daarom zing ik
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
'k Wil U, o God, mijn dank betalen
Komt allen tezamen
Komt tot ons, de wereld wacht
Komt, verwondert u hier, mensen
Laat de kind'ren tot mij komen
Laat komen, Heer, uw rijk
Lofzang van Maria
Loof de Koning, heel mijn wezen
Looft nu, mijn ziel, de Here
Machtig God, sterke Rots
Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Midden in de winternacht
Mijn Jezus, ik houd van U
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
Morgenglans der eeuwigheid
Neem mijn leven, laat het, Heer
Neem, Heer, mijn beide handen
Nu daagt het in het oosten
Nu zijt wellekome
O God, die droeg ons voorgeslacht
O grote God die liefde zijt
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
O kom, o kom, Immanuel
O kostbaar kruis, o wonder Gods
O onze Vader, trouwe Heer
O zalig licht, Drievuldigheid
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
Om een koningskind te zijn
Omdat Hij leeft
Onze Vader
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Psalm 5
Psalm 6
Psalm 8
Psalm 9
Psalm 12
Psalm 13
Psalm 16
Psalm 17
Psalm 18
Psalm 19
Psalm 21
Psalm 22
Psalm 24
Psalm 25
Psalm 27
Psalm 31
Psalm 34
Psalm 40
Psalm 42
Psalm 43
Psalm 44
Psalm 56
Psalm 65
Psalm 66
Psalm 73
Psalm 77
Psalm 78
Psalm 80
Psalm 81
Psalm 84
Psalm 85
Psalm 89
Psalm 92
Psalm 93
Psalm 96
Psalm 97
Psalm 98
Psalm 99
Psalm 100
Psalm 101
Psalm 102
Psalm 104
Psalm 105
Psalm 107
Psalm 108
Psalm 110
Psalm 114
Psalm 116
Psalm 118
Psalm 119
Psalm 121
Psalm 122
Psalm 124
Psalm 128
Psalm 130
Psalm 131
Psalm 134
Psalm 136
Psalm 138
Psalm 141
Psalm 143
Psalm 146
Psalm 148
Psalm 149
Psalm 150
Roept uit aan alle stranden
Samen in de naam van Jezus
Soms groet een licht van vreugde
Stil maar, wacht maar
Stille nacht
Stilte over alle landen
't Is middernacht en in de hof
U bent alles, Heer
U tilt mij op tot ongekende hoogte
Uit Oer is hij getogen
Vader, ik aanbid U
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Vrede van God
Vrede zij u
Vreugde alom (Joy to the world)
Vrolijk zingen wij ons lied
Waartoe geploegd, als 't zaad
Wat de toekomst brengen moge
Wat zijn de goede vruchten
Wees stil voor het aangezicht van God
Welk een vriend is onze Jezus
Were You There When They Crucified My Lord
Wie maar de goede God laat zorgen
Wie zich hovaardig heffen
Wij knielen voor uw zetel neer
Wij kunnen U niet volgen Heer
Wij loven U, o God, in diepe dankbaarheid
Wij moeten Gode zingen
Wij trekken in een lange stoet
Woon in ons midden, Heilige Geest
Wordt krachtig in de Heer
Zegen ons Algoede
Zie ik sterren aan de hemel staan
Zingt nu de Heer, stemt allen in
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Zoek eerst het koninkrijk van God
Zonne en maan

© juichtaarde.nl

Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen:
Laat heel de wereld zien, hoe echt uw liefde is
tekst & muziek: Paul Oakley (o.a. Opwekkingsbundel 494)