Illustraties bij psalmen

Ter ere van het honderdjarig bestaan van de vereniging van American Hebrew Congregations is er in 1973 een boek uitgegeven. Het boek heet "The Psalms" en het is een tweetalige (Hebreeuws en Engels) vertaling van de psalmen gemaakt door de Jewish Publication Society of America. De tekeningen in dit boek zijn gemaakt door Ismar David (1910-1996).

De 58 illustraties in dit boek vond ik de moeite waard, vandaar dit artikel.

Hieronder staan een aantal voorbeelden met de bijbehorende bijbeltekst.

psalm 18:50

Daarom wil ik u prijzen

te midden van de volken, HEER,

een loflied zingen tot eer van uw naam.

ismardavid ps18

psalm 33:13

Uit de hemel ziet de HEER omlaag

en slaat hij de sterveling gade.

ismardavid ps33

psalm 43:3-4

Zend uw licht en uw waarheid,

laten zij mij geleiden

en brengen naar uw heilige berg,

naar de plaats waar u woont.

Dan zal ik naderen tot het altaar van God,

tot God, mijn hoogste vreugde.

Dan zal ik u loven bij de lier,

God, mijn God.

ismardavid ps43

psalm 121:1

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

van waar komt mijn hulp?

ismardavid ps121

Psalm 139 : 10

ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

ismardavid ps139

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)