Van harte welkom op de website van juichtaarde.nl!

Op juichtaarde.nl vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Op de zoekpagina kan gezocht worden naar psalmen en liederen op onderwerp.

De muziekbewerkingen van psalmen en liederen op juichtaarde.nl zijn belangeloos beschikbaar gesteld door verschillende musici.

Veel liederen zijn gemaakt voor speciale gelegenheden. Daarvoor zijn dan ook op juichtaarde.nl speciale pagina's gemaakt. Hiernaast staan de feestdagen of andere gebeurtenissen van de komende tijd.
27-11-2016Advent

Laatste toevoegingen

De nieuw toegevoegde koorbewerkingen zijn van de hand van G. Olsder. Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen!
- Psalm 108
- Ik zing een nieuw lied - o.a. Glorieklokken 6
- Because he lives - o.a. Evangelische liedbundel 137
- Neem Heer, mijn beide handen - o.a. Johannes de Heer 925
- Dat eens de Heer zal komen - zie overige liederen 23
- U bent alles - zie overige liederen 24
- Vader, wij eren - o.a. Nieuw liedboek 875
- Geest van hierboven - o.a. Nieuw liedboek 675
- U tilt me op - Overige liederen 22
'U tilt me op' heeft dezelfde melodie als Opwekking 581 ('U heft me op'), maar andere tekst.

De muziekbewerking van 'Zonne en maan' met dank aan R. Sikkema.
- Zonne en maan - o.a. Nieuw liedboek 303

Bladmuziek voor koor van de 'Christmas cantata' toegevoegd. Met dank aan G. Olsder. Verder zijn er bij een 25-tal psalmen linkjes toegevoegd naar pagina's op levensliederen.net.

Aan de links-pagina 'Andere liedbundels' is de website nieuwoudlied.nl toegevoegd. Het is een digitale bundel met nieuwe kerkliederen op bestaande melodieën.

Aan de thema pagina's en de kalender is Advent toegevoegd. Zie het thema artikel over advent.

© juichtaarde.nl

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon
tekst: J. van Ingen Schenau, muziek: B. Britten (o.a. Opwekkingsbundel 44)